Projekti KS

                                                                                                       

IZVEDENE  AKTIVNOSTI  V  KS  CIRKOVCE

21.10.2014       1. Konstituativna  seja                                                    

24.10.2014     predaja poslov g.Kotnika  novi predsednici

28.10.2014     preminula krajanka Pavla Krajnc  

3.11.2014       druga redna seja   sveta

13.11.2014   barvanje igral pred OŠ Cirkovce

15.11.2014    sestanek in podpis pogodbe za zimsko službo-pluženje

21.11.2014  predavanje in predstavitev društva Hospic

Prvi teden v mesecu decembru         obdarovanje  starejših krajanov  in  krajank

5.12.2014     Miklavževanje na individualnih domovih

12.12.2014   zaključek starega in novega sveta KS

20.12.2014  prihod Dedka Mraza in obdaritev predšolskih in šolskih otrok

23.12.2014 odziv na povabilo na občinsko slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti

24.12.2014 pohod z baklami k polnočnici

31.12.2014 prvo silvestrovanje na prostem na igrišču

2.1.2015 novoletni pohod po obronkih Cirkovc

5.1.2015 petje treh kraljev na vseh domovih

17.1.2015  veselica za vse krajane po namenu kolednikov

22.1.2015  tretja redna seja sveta

4.2.2015 skupna seja vseh predsednikov KS in predstavnikov MO Velenje v vili Bianca

6.2.2015  ukinitev ekološkega otoka na odcepu  Lubela

20.2.2015  proslava ob obletnici pohoda XIV. divizije skozi naše kraje

28.2.2015 udeležba na občnem zboru Moto klub Lepena

19.3.2015  izdelava spominkov za materinski dan (klobučki)

19.3.2015 sestanek za obstoj šole v Cirkovcah

19.3.2015 udeležba na občnem zboru ŠD Kozjak

22.3.2015 udeležba na občnem zboru LD Škale

28.3.2015 komedija Gospa poslančeva v okviru praznovanja materinskega dne

9.4.2015 udeležba na občnem zboru Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje-krajevna organizacija Škale

12.4.2015 udeležba sestanka s ŠD Cirkovce;povabilo

20.4.2015 sestanek optično omrežje v kraju

24.4.2015 čistilna akcija

27.4.2015 postavljanje mlajev ob prihajajočih praznikih

11.5.2015 podpis pogodbe s podjetjem SI.mobil o postavitvi komunikacijskega objekta na Lubeli

12.5.2015 podpis aneksa za razširitev spletne strani in Admin plošče z verzijo 4.10

15.5.2015  škarpiranje zgornjega roba ceste na odseku Rednjak-ogledalo

18.5.2015  četrta redna seja sveta

26.5.2015 podpis dokumentov o uporabi ceste kot javno dobro ( družina Videmšek )

27.5.2015 podpis pogodbe o postavitvi dveh anten za dokončno izgradnjo optičnega omrežja na območju Branka Sevčnikarja

28.5.2015 predavanje o malih čistilnih napravah

9.6.2015 postavitev znaka za prepovedano odlaganje odpadkov na odcepu Lubela

10.6.2015 podiranje mlajev

12.6.2015 udeležba na slavnostnem dogodku ob zaključku izgradnje vodovodnega omrežja v okviru operacije celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

13.6.2015 udeležba na prireditvi = 40 let tekem » ledik-ožejeni » =

24.6.2015 pogreb krajanke Marije Pušnik

27.6.2015 udeležba na svečanosti ob 60letnici LD Škale na Lubeli .Prejeli plaketo za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri razvitju novega lovskega prapora

10.-11.7.2015 slavnostni seji ob 60letnici obstoja PGD Škale . Prejeli smo plaketo za pomoč pri nakupu novega gasilskega vozila.

12.7.2015 krajevni praznik KS Cirkovce