Novice/obvestila

Zapisnik 3. redne seje

0 Komentarji
1277
24-01-2015

Seja je potekala 22.1.2015 ob 19.30 uri v prostorih KS Cirkovce.
PRISOTNI ČLANI SVETA: Brigita Verboten, Silvo Venta, Peter Jeromelj, Dani Avbreht, Aleš Britovšek, Pavla Špegel In predstavnika MO Velenje Bojan Prelovšek ter Gašper Koprivnikar
Odsotni: Robert Kotnik

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2.- prejšnje seje
2. Realizacija planov in izvedene prireditve
3. Finančno poročilo
4. Zimska služba
5. Prispela in odposlana pošta
6. Prošnja za denarno pomoč (RK Cirkovce in upokojenci Škale)
7. Ekološki otok
8. Internetna stran KS Cirkovce
9. Razno

1.      Prebral se je zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni bilo pripomb.
2.      Realizacija planov in izvedene prireditve v obdobju od 2. do 3. redne seje:

- opravili obisk in obdaritev starejših krajanov
- društvo HOSPIC organiziralo predavanje
- obisk Miklavža in angelov po hišah
- inventurni popis osnovnih sredstev
- novoletni zaključek pri Vovku v Plešivcu, stari in novi svet KS
- obisk dedka mraza in obdaritev otrok
- pohod z baklami k polnočnici na Božični večer
- silvestrovanje na prostem (KS + športno društvo)
- 2. januarja, novoletni pohod (KS + športno društvo)
- KS in KD Bratov Avbreht organiziralo petje po hišah za Svete tri kralje

3.      Finančno poročilo:
- obdaritev starejših – 140€
- obdaritev otrok, dedek mraz – 140€ + slika
- donacija borcem Škale – 60€
- zaključek pri Vovku – 548€
- silvestrovanje na prostem – 50€

4.      Zimska služba.
Organiziral se je sestanek z dvema ponudnikoma, z Janijem Dvorjakom in Stankotom Grobelnikom.
Sklep: Podpisala se je pogodba z g.Grobelnik (40€/uro)

5.      Na naslov KS je prišlo kar nekaj pošte (novoletnih voščilnic) in raznih ponudb (Naš čas, KD Kavče…). Prejeli pa smo tudi program prireditev od športnega društva Cirkovce.

6.      Prispeli sta dve prošnji za finančno pomoč.
- Organizacija RK je zaprosila za finančno pomoč pri organizaciji prireditve kulturnega programa.
Sklep: Svet KS odloči, da bo v ta namen prispeval 150€
- Prošnja za finančno pomoč od društva upokojencev Škale.
Sklep: Svet KS odloči, da bo DU Škale prispeval 50€

7.      Ekološki otok
Z strani MO Velenje (g. Korelc) je prišla prošnja za prestavitev ekološkega otoka, pri odcepu za Lubelo.
Sklep: Svet KS predlaga, da se ekološki otok ukine, saj ima  zaboj za plastiko vsaka hiša. Ostal bi zaboj za steklo, ki bi bil zraven kesona pri šoli.

8.      Brigita postavi vprašanje glede Internetne strani za KS Cirkovce.
Sklep: g. Prelovšek pravi, da bo svet KS bo dobil geslo za registracijo, kjer bomo lahko urejali in vzdrževali portal krajevne skupnosti.

9.      Razno
Prispela je pogodba od ansambla Slovenski zvoki, kateri bo igral na krajevnem prazniku.
Sklep: Podpisala se je pogodba v znesku 1600€

Dani Avbreht opozori na luknje, ki se pojavljajo na cesti od Cerkovnika proti Avbrehtu.
Sklep: g. Koprivnikar pripomni, da si je cesto ogledal in da stvar ni tako kritična. Podrobno razloži predpise glede delitev cest in pomoči financiranja s strani MO Velenje.

Stekla je tudi ponovna debata glede širine ceste proti Grobelnik F., vendar g. Koprivnikar zatrdi, da je cesta enako široka, kot je bila pred sanacijo.

Brigita postavi vprašanje glede javne kanalizacije oz. možnosti postavitve kakšne skupne čistilne naprave.
Predstavnika MO Velenje predlagata, da v kolikor bi bili krajani zainteresirani, se lahko organizira predavanje glede malih čistilnih naprav. Javna kanalizacija pa trenutno ni v planu.

Vzpostavi se problem zaraščanja grmovja ob robu ceste, ob potoku proti odcepu Lemež.
Sklep: g. Koprivnikar se zaveže, da bo organiziral izvajalca, kateri bo strojno odstranil grmovje ob cesti.

Aleš Britovšek postavi vprašanje, kako daleč je zadeva glede obvoza ceste okoli cerkve.
Sklep: g. Prelovšek pripomni, da je izpeljava ceste v planu, ter predvideva, da naj bi obvoz uredili še v tem mandatu sveta KS.

Seja se je zaključila ob 21.30
Zapisala : Pavla Špegel                                                                       
Predsednica sveta KS Cirkovce: Brigita Verboten

0.0
Zadnja posodobitev: 30 april 2015 10:57
Sorodne Novice: Zapisnik 2. redne seje KS Cirkovce Zapisnik 1. konstutativne seje KS Cirkovce
redna seja

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..