Pomembni krajani

Kar nekaj je ljudi, ki so v preteklosti delovali na gospodarskem, političnem ali kulturnem področju. Vsebina le teh je še v izdelavi in bo kmalu vidna tudi na naši spletni strani.

Lahko pa si ogledate pomembne krajane na prostoru Šaleške doline, ki so pomembneje vplivali na podobo in razvoj okolja. Spletni biografski leksikon občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Cirkovce
Škalske Cirkovce 11, 3320 Velenje
cirkovce(at)ks-velenje.si