Predstavitev KS

Krajevna skupnost Cirkovce je ena izmed 16 (šestnajstih) KS v MO Velenje. Naše sosede so : KS Plešivec, KS Škale-Hrastovec, KS Konovo, KS Paka. Cirkovce se delijo na Šmartinske in Škalske Cirkovce ter Lubelo. Imamo tri volilne enote. V vasi je 72 (dvainsedemdeset) hiš oz. hišnih številk.

KRAJEVNA SKUPNOST CIRKOVCE, PRAVNA OSEBA

sedež: Škalske Cirkovce 11, 3320 Velenje
Telefon 031 816 283  (predsednik)
Elektronski naslov: cirkovce@ks-velenje.si                                
dani.avbreht@gmail.com (predsednik)

DAVČNA  ŠTEVILKA:  62944568
DAVČNI  ZAVEZANEC:  ne
ŠTEVILKA  PODRAČUNA:  IBAN SI56 01333-6450858089
MATIČNA  ŠTEVILKA:  5030684

Na volitvah članov občinskega sveta, ki so bile 18. novembra 2018, so bili za člane sveta KS Cirkovce izvoljeni :

Veronika BIŠKOP, roj 24.b12.b1981, Šmartinske Cirkovce 13a, Velenje ( administratorka )
Božidar VERBOTEN, roj. 18. 1. 1963, Šmartinske Cirkovce 19, Velenje
Aleš BRITOVŠEK, roj. 08.01.1985, Škalske Cirkovce 8, Velenje (podpredsednik)
Matic ŽEVART, roj. 22. 5. 2000, Škalske Cirkovce 6, Velenje
Zoran VIDEMŠEK, roj. 7. 6. 1978, Škalske Cirkovce 24, Velenje
Dani AVBREHT, roj. 23.08.1984, Škalske Cirkovce 19, Velenje (predsednik)
Iztok ŠTUMPFEL, roj. 19. 3. 1982, Škalske Cirkovce 22 a, Velenje

PREDSTAVITEV KS CIRKOVCE

Krajevna skupnost Cirkovce leži približno 7km severovzhodno od Velenja. Vas je obkrožena s hribi: Smodivnik, Stropnica, in Lubela. Cirkovce so razdeljene na dve naselji; in sicer : Škalske in Šmartinske Cirkovce. V Škalskih Cirkovcah je približno 160 prebivalcev, v Šmartinskih Cirkovcah pa približno 60.

Sredi vasi je cerkev Svetega Ožbolta. Cerkev je sestavljena iz pravokotne ladje z na južni strani prizidano kapelo, tristransko sklenjenega prezbiterija, zvonika s čebulasto kapo in pritlične zakristije.

Vsa notranjost je obokana. Veliki oltar je iz konca 18. stoletja, stranski oltar Sv. Gregorja Velikega pa sodi k tipu zlatih oltarjev, in sicer iz sredine 17.stoletja. Prižnica je iz sredine 19. stoletja. Cerkev je primer tipične, a močno predelane poznogotske podružnice z dragoceno baročno opremo.

V bližini cerkve stoji več kot 200 let stara OŠ Cirkovce, katero smo s obilno finančno pomočjo MO Velenje in z udarniškim delom krajanov, popolnoma obnovili. Šolo obiskujejo otroci do 4. razreda, nato pa gredo otroci v Velenje. V stavbi OŠ je tudi enota vrtca.

Seveda pa kraj odlikujejo lepa pokrajina in prijazni ljudje . 

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Cirkovce
Škalske Cirkovce 11, 3320 Velenje
cirkovce(at)ks-velenje.si