>

Krajanke in krajani,

Krajevna skupnost Cirkovce je ena izmed 16 (šestnajstih) KS v MO Velenje. Naše sosede so : KS Plešivec, KS Škale-Hrastovec, KS Konovo, KS Paka. Cirkovce se delijo na Šmartinske in Škalske Cirkovce ter Lubelo. Imamo tri volilne enote. V vasi je 72 (dvainsedemdeset) hiš oz. hišnih številk.

Krajevna skupnost Cirkovce leži približno 7km severovzhodno od Velenja. Vas je obkrožena s hribi: Smodivnik, Stropnica, in Lubela. Cirkovce so razdeljene na dve naselji; in sicer : Škalske in Šmartinske Cirkovce. V Škalskih Cirkovcah je približno 160 prebivalcev, v Šmartinskih Cirkovcah pa približno 60.

Predsednik sveta krajevne skupnosti

Avbreht Dani


Aktivnosti v KS Cirkovce

Tudi letos so se starejši krajani in krajanke ter krvodajalci Cirkovc preživeli prijetno nedeljsko popoldne v medgeneracijskem duhu . Krajevni odbor rdečega križa je v sodelovanju krajevne skupnosti pripravil bogat kulturni program . Srce je trepetalo , ko so nastopali malčki in učenci domačega vrtca in podružnične šole . Tudi ostalim nastopajočim je bilo prav prijetno prisluhniti . Nadaljuj z branjem
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA VELENJE KRAJEVNA ORGANIZACIJA ZB ŠKALE Vabimo vse člane KO ZB Škale – Hrastovec – Cirkovce, njihove svojce in krajane, da se ob obletnici pohoda XIV. divizije na Štajersko v čim večjem številu udeležite spominske slovesnosti, ki bo pri spominski plošči pri podružnični šoli Cirkovce v petek, dne 19.02.2016 ob 16.30 uri. Sodelovali bodo praporščaki s prapori. Pozdravili bomo prihod Šaleške konjenice, sledil bo tudi kratek kulturni program. Vsi prisotni pa se bodo lahko okrepčali s toplim napitkom. Tovariški pozdrav! Odbor KO ZB Škale Nadaljuj z branjem