> > >
Krajevna skupnost Cirkovce
Škalske Cirkovce 11, 3320 Velenje

Krajanke in krajani,

Krajevna skupnost Cirkovce je ena izmed 16 (šestnajstih) KS v MO Velenje. Naše sosede so : KS Plešivec, KS Škale-Hrastovec, KS Konovo, KS Paka. Cirkovce se delijo na Šmartinske in Škalske Cirkovce ter Lubelo. Imamo tri volilne enote. V vasi je 72 (dvainsedemdeset) hiš oz. hišnih številk.

Krajevna skupnost Cirkovce leži približno 7km severovzhodno od Velenja. Vas je obkrožena s hribi: Smodivnik, Stropnica, in Lubela. Cirkovce so razdeljene na dve naselji; in sicer : Škalske in Šmartinske Cirkovce. V Škalskih Cirkovcah je približno 160 prebivalcev, v Šmartinskih Cirkovcah pa približno 60.

Predsednik sveta krajevne skupnosti

Avbreht Dani


Aktivnosti v KS Cirkovce

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Cirkovce
Škalske Cirkovce 11, 3320 Velenje
cirkovce(at)ks-velenje.si