Novice/obvestila

Seja je potekala 3.11.2014 ob 19. uri v prostorih KS Cirkovce. Dnevni red: 1. Pregled zapisnika prejšnje seje, 2. zimska služba, 3. obdarovanje starejših krajanov, 4. obdarovanje predšolskih in šolskih otrok ( dedek mraz ), 5. slika KS Cirkovce (postavitev,….), 6. prošnja za denarno pomoč, 7. zaključek za stari in novi svet KS, 8. razno Nadaljuj z branjem
Uvodoma je vse novoizvoljene člane sveta KS Cirkovce pozdravil dosedanji predsednik KS Kotnik Franc in vsem zaželel dobro medsebojno sodelovanje, in pa dobro sodelovanje med KS in MO Velenje. Po 76. členu statuta MO Velenje je vodenje seje prevzela najstarejša novoizvoljena članica sveta Brigita Verboten, ki je predlagala naslednji DNEVNI RED: Nadaljuj z branjem