Novice/obvestila

Zapisnik 1. konstutativne seje KS Cirkovce

0 Komentarji
957
23-10-2014

KS Cirkovce                                                                                                              
Cirkovce 11, 3320 Velenje

MO Velenje
Titov trg 1, 3320 Velenje

Zapisnik 1. konstutativne seje sveta KS Cirkovce, ki je bila 21.10.2014 ob 18 uri v prostorih KS Cirkovce.

PRISOTNI ČLANI SVETA: Brigita Verboten, Pavla Špegel , Silvo Venta , Peter Jeromelj , Dani Avbreht, Aleš Britovšek, Robert Kotnik, in predstavnica MO Velenje Alenka Rednjak

Uvodoma je vse novoizvoljene člane sveta KS Cirkovce pozdravil dosedanji predsednik KS  Kotnik Franc in vsem zaželel dobro medsebojno sodelovanje, in pa dobro sodelovanje med KS in MO Velenje.

Po 76. členu statuta MO Velenje je vodenje seje prevzela najstarejša novoizvoljena članica sveta Brigita Verboten, ki je predlagala naslednji

DNEVNI RED:

  • določitev zapisnikarja seje
  • poročilo o izidu volitev članov sveta KS Cirkovce in potrditev mandatov izvoljenim članom 
  • izvolitev predsednika in podpredsednika KS Cirkovce
  •  razno
  1. Za zapisnikarja se določi Pavla Špegel
  2. Brigita Verboten prebere poročilo volilne komisije. Vsi člani sveta z dvigom rok potrdijo mandat novoizvoljenim članom sveta KS Cirkovce.
  3. Brigita Verboten da članom sveta možnost ,da  glasujejo za novega predsednika KS javno ali tajno. Člani so enotnega mnenja, da se glasovanje izvede javno. Člani sveta z večino glasov izvolijo za novega predsednika KS Cirkovce Brigito Verboten, zato se v nadaljevanju seje sprejme naslednji

SKLEP
Novi predsednik KS Cirkovce je Brigita Verboten.

Predsednica KS Cirkovce Brigita Verboten se vsem zahvali za izkazano zaupanje in upa , da ji bodo ostali člani sveta stali ob strani in ji pomagali v prihodnjih štirih letih mandata. Za podpredsednika KS Cirkovce predsednica sveta predlaga Silvota Venta. Le-ta se s predlogom strinja, zato se sprejme naslednji

SKLEP
Podpredsednik KS Cirkovce je Silvo Venta.

4.       Pod točko razno se predsednica KS Cirkovce Brigita Verboten in dosedanji predsednik sveta Kotnik Franc dogovorita o primopredaji poslov. Primopredaja se bo izvršila v petek 24.10.2014.

Seja se je zaključila ob 19.30.
Cirkovce, 22.10.2014
Zapisala : Pavla Špegel                                                     
Predsednica sveta KS Cirkovce: Brigita Verboten 

0.0
Zadnja posodobitev: 30 april 2015 10:57
Sorodne Novice: Krajevni praznik KS Cirkovce 2015 Zapisnik 3. redne seje Zapisnik 2. redne seje KS Cirkovce
redna seja

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..