Naša kronika

KS Škale-Hrastovec skozi čas

Zgodovina KS Škale-Hrastovec, oziroma naselja Škale, ki je bilo v 18. stoletju upravno, kulturno in versko središče in spada med najstarejša naselja v Šaleški dolini in je dolga leta tesno povezana z razvojem premogovništva. Po najdbi velikih količin premoga in s pričetkom intenzivnega izkopavanja premoga v sredini 19. stoletja naselje Škale vrsto let občuti posledice izkopavanja le tega. Številni preseljeni Škalčani, ki so izgubili zemljišča svojih domačij, nastanek dveh jezer kot posledica izkopavanja premoga in izguba dveh središč kraja je samo del teh posledic. Starejša zgodovina Škal je podrobneje opisana na spletni strani društva za oživitev in promocijo vasi Škale REVIVAS in vabimo vas, da si jo ogledate: http://revivas-skale.si/

KS Škale-Hrastovec zadnje središče pridobi leta 1989 z izgradnjo novega gasilskega doma in osnovne šole Škale s telovadnico v naselju Podlubela. Čeprav se nekateri starejši Škalčani nikoli ne sprijaznijo z odločitvijo o lokaciji novega središča le to z leti zaživi in postane pravo središče kraja. Na prostoru pred gasilskim domom in osnovno šolo in v prostorih gasilskega doma in šole se odvijajo številne športne, kulturne in ostale prireditve, ki dajejo utrip kraju. Prostore gasilskega doma, katerega lastnika sta PGD Škale in KS Škale-Hrastovec uporabljajo vsa društva tudi za izvajanje svojih aktivnosti. V prostorih prejšnjega gostinskega lokala od leta 2008 dalje deluje tudi Zasebna glasbena šola Roberta Goličnika. 

FILE_4226B9-0F7D24-919276-EDF3AF-DF9BAC-6CCF3D

Pomembni krajani

Kar nekaj je ljudi, ki so v preteklosti delovali na gospodarskem, političnem ali kulturnem področju. Vsebina le teh je še v izdelavi in bo kmalu vidna tudi na naši spletni strani.

Lahko pa si ogledate pomembne krajane na prostoru Šaleške doline, ki so pomembneje vplivali na podobo in razvoj okolja. Spletni biografski leksikon občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob PakiPublikacije

O Krajevni skupnosti Škale - Hrastovec govori kar nekaj knjig, med drugimi tudi:

  • Hudales, Jože in Verica Pogačar. 2012. ŠKALSKE zgodbe: zbornik. Škale: Revivas - društvo za oživitev in promocijo vasi.
  • Rebernik, Peter, ur. 2011. MOJ kraj Škale, Hrastovec, Podlubela. Velenje: Pozoj.

Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si