Kulturno društvo Škale

KD_skale

 Kulturno društvo Škale

Naslov: Škale 85 b, 3320 Velenje
Odgovorna oseba: predsednica Rosvita Vugrinec
Elektronski naslov:  rosvita.vugrinec@siol.net
Telefonska številka: 070 875 549

Kulturno društvo Škale je bilo ustanovljeno 4. aprila daljnega leta 1972 kot Prosvetno društvo Stane Sever Škale, ki se je kasneje preimenovalo v Kulturno društvo Stane Sever Škale in leta 1997 v Kulturno društvo Škale. Skozi   svoje 40-letno delovanje se društvo trudi ustvarjati samo najboljše in svoji publiki ponujati vse tisto, kar jo zanima in kar pritegne njeno pozornost. Redna organizacija kulturnih prireditev in proslav pa ni edino kar društvo ponuja svojim krajanom. V preteklosti je organiziralo plesne tečaje za otroke in odrasle, silvestrovanja in pripeljalo v Škale vse oddaje radia Ljubljane, ki so se snemale na terenu – Veseli tobogan za otroke, Prizmo optimizma za starejše krajane, Koncert iz naših krajev pa kar trikrat. Ker v društvu aktivno deluje več sekcij se trudi pripraviti kar največ kvalitetnih in raznolikih kulturnih prireditev, saj kultura je nekaj, kar ostaja in narod brez kulture je reven narod. 

V kulturnem društvu delujeta gledališka in recitacijska sekcija, mešani pevski zbor in sekcija mladih harmonikarjev. Sprva je gledališka sekcija nastopala z deli za odrasle in vsako leto postavila na oder novo delo. Še posebno lep uspeh je skupina požela z ugledališčenimi zgodbami Iz zakladnice narodove skrinje. 

Kasneje se je pokazalo, da na gledališkem področju manjka predstav za otroke, pa smo se povezali z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje in tako s svojimi predstavami sodelujemo že več kot dvajset let in ob obisku Dedka Mraza po krajevnih skupnostih in v Velenju zaigramo za otroke. Tako zaigramo vsako leto najmanj 12 predstav. Poleg gledaliških predstav pripravljamo sami ali v sodelovanju z drugimi društvi v kraju, predvsem z mladim društvom REVIVAS, tudi tradicionalne prireditve, kot so proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, materinskem dnevu, kresovanju, komemoraciji in različnih drugih dogodkih v Krajevni skupnosti. Naši tradicionalni prireditvi sta tudi »Po domače – korajža velja« za odrasle in »Otroci, korajža velja!« za naše mlade nadobudneže. Na teh prireditvah se lahko vsak krajan predstavi širši javnosti in pokaže svoje talente. Za uspešno delo je gledališka sekcija leta 1994 prejela Linhartovo plaketo, leta 2009 pa priznanje na regijskem srečanju odraslih gledaliških skupin v Radečah za  otroško igrico »Bajsi, Rozi in Čunki«, katero je priredil član KD Škale, Peter Iršič, po pripovedki o »Treh pujsih«..

Mešani pevski zbor je eden starejših zborov v dolini, saj uspešno deluje že 35 let. Skozi vsa ta leta se je predstavil poslušalcem v številnih dvoranah po Sloveniji in tudi na tujem – v Berlinu in na Dunaju. Zbor se redno udeležuje revije pevskih zborov »Pozdrav pomladi« v Velenju in Tabora slovenskih pevskih zborov« v Šentvidu pri Stični. Vsako leto pripravi tudi božični koncert in sodeluje z recitacijsko skupino in drugimi sekcijami društva na proslavah in komemoracijah. Zbor oblikujejo pevci različnih generacij, ki jih združuje veselje do vokalne glasbe, prijetnega druženja in čut za kulturo.

Mladi harmonikarji so veseli osnovnošolci, ki pridno vadijo igranje na diatonično harmoniko in radi nastopijo na naših prireditvah ter s svojo mladostno zagnanostjo in sproščenostjo polepšajo vsako prireditev.

Tako je vsaka od sekcij našega Kulturnega društva kamenček v mozaiku, ki ohranja in prikazuje bogato slovensko kulturno dediščino.

V veselem decembru je naša gledališka skupina kar devetkrat zaigrala igrico Srečna hiška. Skupaj z dedkom Mrazom so razveselili otroke v Plešivcu, na Konovem, v Zavodnjah, Florjanu, Paki, Ravnah, Gaberkah in dvakrat v Šmartnem ob paki. Otroci (in odrasli) so uživali.

Igrica

Naši gledališčniki

Naš mešani pevski zbor

Naš mešani pevski zbor

Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si