Krajevna organizacija Zveze borcev Škale

logo
Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje (ZZB - NOB Velenje)
Krajevna organizacija Zveze borcev Škale (KO ZB Škale)
Naslov: Škale 96a, 3320 Velenje
Odgovorna oseba: predsednik Frančišek (Branko) Rednak
Elektronski naslov:  vlasta.dren@gmail.com
Telefonska številka: 031 210 556 (Vlasta Dren, sekretarka KO ZB Škale) ali 041 776 481 (Branko Rednak, predsednik)

Vabilo na Slovesnost ob obletnici prihoda XIV. divizije v Cirkovce - pdf pdf.
Vabilo na redno skupščino KO ZB Škale -
pdf pdf.
Vabilo na slovesnost v spomin na 70. obletnico prihoda XIV. divizije na Štajersko
- pdf pdf.

Leta 1947 je Marica Miklavžina, pozneje poročena Vrabič, začela zbirati simpatizerje ZVEZE BORCEV (ZB). Člani so bili le borci in aktivisti med NOB. Zanimanje za to organizacijo je bilo zelo veliko.

Že naslednje leto je imela naša organizacija več kot 170 članov. Članarina je bila dokaj visoka. Več kot polovica članarine se je odvajala na okrajni odbor ZB. Finančno so pomagali bolnim in revnim članom. Bolne člane so pošiljali na zdravljenje in okrevanje v zdravilišča. Vsako leto so na šoli Škale pomagali organizirati dedka MRAZA. Prispevali so denar za novoletna darila učencev. Odbor je štel 9 (devet) članov. Z leti se je število članov zelo zmanjšalo, ker so mnogi člani preminuli. Naša organizacija je od leta 2007 do 2013 pridobila oziroma vpisala 22 novih članov. Po navodilih ZVEZE ZDRUŽENJ BORCEV ZA VREDNOTE NOB je lahko član ZB vsak, ki ima pozitiven odnos do NOB in je pripravljen sodelovati pri ohranjanju vrednot NOB.

NALOGE NAŠE ORGANIZACIJE:

1. Skrbimo za urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij, grobov padlih borcev NOB v KS Škale – Hrastovec in  KS Cirkovce.
2. Obiskujemo proslave v domovini in tujini, ki jih organizira ZZB  za vrednote NOB Velenje.
3. Vsako leto priredimo komemoracijo ob spominski plošči pri OŠ Škale, kjer so vpisani vsi padli borci, talci in interniranci. Sodelujejo učenci podružnične šole Škale, mešani pevski zbor Škale, harmonikar in praporščak s praporjem.
4. Obiskujemo bolne in ostarele člane KO ZB Škale.
5. Vsako leto za naše člane organiziramo en do dva izleta v zgodovinsko pomembne kraje iz NOB.
6. Udeležujemo se različnih srečanj, proslav ob občinskih oziroma krajevnih praznikih in drugih oblikah družabnega življenja članov združenja.
7. Na letni skupščini pregledamo delo preteklega obdobja in sprejmemo plan za v naprej. Ob tej priliki tudi zapojemo in zaplešemo.
8. Redno se udeležujemo vseh delovnih akcij, ki jih organizira naša KS.
9. Vse umrle člane pospremimo k počitku s praporjem in svečami.

Na dan 01.12.2013 je bilo v naši KO ZB Škale vpisanih 68 članov.
(Žal izgubili pa smo kar šest članov in članic).     

Prevladujejo ženske in sicer: 
 - Žensk je 39 članic
 - Moških je 29 članov 
 - Povprečna starost naših članov je 73 let.
 - Najstarejša članica jih šteje 91 let. 
 - Najstarejši član pa 88 let.

Prapor naše KO ZB Škale smo razvili na občnem zboru 16. Januarja 1993, ko je bil predsednik naše organizacije tovariš IVO ARLIČ.

Od aprila leta 2013 KO ZB Škale odbor sestavljajo:
Rednak Frančišek (Branko) – predsednik
Delčnjak Božo – namestnik predsednika
Dren Vlasta – sekretarka
Rednak Gabrijela – blagajničarka
Lipnik Ivan – poverjenik
Brložnik Pavla – poverjenica
Lemež Ivan – poverjenik 
Brilej Milka – poverjenica
Avberšek Lojzka – poverjenica
Kopušar Rafael – poverjenik
Smodiš Sonja – poverjenica
Brešar Tone – praporščak  

Odbor KO ZB Škale 2015

Odbor KO ZB Škale

Utrinki iz Skupščine KO ZB Škale 2015

Utrinki iz skupščine
Utrinki iz skupščine
Utrinki iz skupščine

Slovesnost ob obletnici prihoda XIV. divizije v Cirkovce.


Slika2
Slika3

Hitri kontakt

KS Škale-Hrastovec
03/ 589 37 56
skale(at)ks-velenje.si