Svet krajevne skupnosti

Svet krajevne skupnosti je sestavljen iz:

• Karel Stropnik - PREDSEDNIK
• Zvone LAH - PODPREDSEDNIK
• Stanko OCEPEK - PODPREDSEDNIK
• Nataša PIRC - BLAGAJNIK
• Boštjan PELKO - TAJNIK
• Peter Geršak - ČLAN
• Romana PEČOVNIK - ČLANICA
• Jože SUŠEC - ČLAN
• Anita SKAZA - ČLANICA
• Simona PRITRŽNIK - ČLANICA
• Rolando KOREN - ČLAN