Svet krajevne skupnosti

Svet krajevne skupnosti je sestavljen iz:

• Zvone LAH - PREDSEDNIK
• Stanko OCEPEK - PODPREDSEDNIK
• Karel Stropnik - ČLAN
• Nataša PIRC - BLAGAJNIK
• Boštjan PELKO - TAJNIK - PODPREDSEDNIK
• Peter Geršak - ČLAN
• Romana PEČOVNIK - ČLANICA
• Jože SUŠEC - ČLAN
• Anita SKAZA - ČLANICA
• Simona PRITRŽNIK - ČLANICA
• Rolando KOREN - ČLAN