Svet doma

SVET DOMA

• Lah Zvone - Predsednik
• Jože Sušec - član (p.p. KORK)
• Srečko Hribar - član (p.p. KOZB)
• Franc Širnik  - član (Društvo Invalidov)
• Lojzka Stropnik  - član (odgovoren za kuhinjo)
• Mojca Rozman - član (Društvo Upokojencev)
• Matjaž Pečovnik  - član (hišni gospodar)
• Suzana Pečnik  - član (hišni gospodar)
• Jože Pušnik  - član (blagajnik)