Odbor za urejanje cest in prometa

ODBOR ZA UREJENOST CEST IN PROMETA

• Srečko Hribar - predsednik
• Peter Geršak - podpredsednik
• Nataša Pirc - član
• Tomi Abramovič - član
• Pelko Boštjan - član
• Cveto Rihter - član