​Odbor za priznanja in pohvale

ODBOR ZA PRIZNANJA IN POHVALE

• Stanka Zver - predsednica
• Stane Ocepek - podpredsednik
• Cilka Vidonja - član
• Jelen Mikan - član