​Civilna iniciativa za razvoj III. Razvojne osi Selo – Konovo

Civilna iniciativa za razvoj III. Razvojne osi Selo – Konovo

• Peter Geršak - predsednik
• Saša Šonc - član
• Ivica Plevnik - član
• Skaza Peter - član