Tradicionalne prireditve

Tradicionalne letne prireditve v KS Stara vas  

                      

  Udeležite se naših prireditev, spoznajte aktivnosti v Krajevni skupnosti Stara vas.