Predstavitev KS

Člani sveta KS

PREDSEDNICA
Suzana MATAVŠ

PODPREDSEDNIK
Samo KORELC

OSTALI ČLANI
Janez COKAN
Zdenka MATJAŽ
Gabrijela ŠTRAUS


Podkraj 2019

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Podkraj
podkraj.velenje@gmail.com