Društva in organizacije

V KS Podkraj delujeta Kulturno športno društvo in Pododbor Podkraj v okviru Društva upokojencev Velenje. Namen ustanovitve KŠD je bil, da krajanom zagotovimo čim večje možnosti aktiviranja in delovanja v družabnem življenju kraja. PO DUV pa je nastal v okviru organiziranosti DUV za enak namen, vendar bolj namenjen upokojencem.

Programa dela obeh društev se tako zelo prepletata, kajti oboji delujemo v prid krajanom. Svet KS je tako osrednji organ KS, ki bi naj bolj skrbel za urejanje komunalne in cestne infrastrukture, družabno življenje pa naj bi bilo v domeni KŠD.

 

Skupno sodelovanje obeh društev s Svetom KS omogoča krajanom vključevanje v zelo široko paleto aktivnosti kot so:

 1. koledovanje Sv. Treh kraljev,

 2. organiziranje športnega dne KS,

 3. pohod po mejah KS,

 4. tradicionalna prvomajska budnica,

 5. organiziranje otroške maškarade,

 6. organiziranje tradicionalnega koncerta v glasbeni šoli,

 7. organizacija raznih predavanj na teme, ki interesirajo krajane,

 8. organizacija tradicionalnega letnega izleta,

 9. postavljanje mlajev,

 10. tradicionalna maša pri Sv. Jakobu na predvečer dneva državnosti,

 11. organiziranje zimske rekreacije v telovadnici,

 12. obisk sv. Miklavža,

 13. dobrodelne akcije:

 • zbiranje sredstev za pomoč otrokom s posebnimi potrebami in
 • zbiranje sredstev za nabavo defibrilatorjev

 1. ocenjevanje urejenosti hiš in okolice hiš v okviru TD Velenje,

 2. vzdrževanje prostorov KS in otroških igrišč.

Torej programi dela so dokaj obsežni in sodimo med najbolj delovne KS v MOV. Udeležba na prireditvah je sicer zadovoljiva, UO pa si želita še večje udeleževanje krajanov. V glavnem delo sloni na parih posameznikih. Zato si želimo, da se v delo UO in organizacijskih odborov v bodoče vključi čim več krajanov. Tako bomo lažje in še bolj uspešno izvedli prireditve.

 

Za takšno široko paleto aktivnosti so potrebna tudi finančna sredstva. Iznajdljivosti članov UO se moramo zahvaliti, da vse prireditve lahko izpeljemo. Zahvala gre tudi Svetu KS, ki podpira naše programe, zelo pomemben pa je prispevek kolednikov Sv. Treh kraljev, ki vsa zbrana sredstva namenijo za delovanje KŠD, predvsem pa za organizacijo izleta krajanov.

 

Glede na delovanje obeh društev je potrebno omeniti dvoje:

- Zelo smo omejeni glede delovanja zaradi neustreznih prostorskih možnosti in

- več moramo delati na enotnosti KS in množičnosti.

 

Veseli bomo vseh dobronamernih pobud, kajti želja je, da bi se krajani počutili lepše v domačem okolju.


Franc Vedenik, Predsednik KŠD in PO DUV

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Podkraj
podkraj.velenje@gmail.com