Hitri kontakt

Krajevna skupnost Šalek
03/ xxx xxx
salek(at)ks-velenje.si

Novice  

zapisnik 1. seje

0 Komentarji
192
01 mar 2023

1. seja sveta

 

ZAPISNIK

 

  1.Seje sveta KS Šalek , ki je bila 09.01.2023 ob 19 uri v prostorih sejne sobe OŠ Šalek.

 

 ČLANI SVETA:

-        Mujaga Ahmetović

-        Vladimir Šmon

-        Melita Krk

-        Branko Smagaj

-        Magdalena Solar

-        Lazo Popržen

-        Primož Šaberl

-        Ivan Jakop

-        Marjana Švent ( opr. )

 

 DNEVNI RED:

1. Ugotavljanje prisotnosti

2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje

3. Izvolitev vodstva KS Šalek

4. Poročilo o delu v preteklem obdobju

5. Finančno poročilo

6. Plan dela za mandat 2022 – 2026

7. Razno

AD 1.

  Seja je sklepčna  , sprejeti sklepi so veljavni.

AD 2. 

           

 

 

 

  Na zapisnik konstitutivne seje ni pripomb , zapisnik  se potrdi. Prisotni so seznanjeni z rezultati nadomestnih volitev in člani , ki popolnjujejo svet. Izvoljeni so bili : Primož Šaberl , Magdalena Solar in Ivan Jakop.

 

AD  3.

            Predsedujoči je prisotne pozval , da podajo predloge kandidatov za vodenje KS Šalek.

Član sveta Vladimir Šmon se je prijavi k besedi , povedal svoje mnenje , z oceno , da je po njegovem bilo vodenje v preteklem času v redu in tako predlaga , da vodenje ostaja isto .

            Res v predlogu ni bil nihče imenovan, je pa iz predlaganega zapisnikar izluščil predlog in zapisal , da je v predlogu govora o kandidatu Mujagi Ahmetoviću , kakor tudi o podpredsedniku Branku Smagaju.

            Ostalih predlogov ni bilo in po odzivu prisotnih , se je smatralo , da je predlog sprejet in se omenjene potrdi. Zato je v zapisniku to tudi imensko zapisano.

SKLEP št.3:

   Prisotni soglasno potrdijo predlagani predlog. Za predsednika KS  Šalek se za mandatno obdobje 2022 – 26 potrdi Mujago Ahmetovića.

     Novo imenovani predsednik predlaga za podpredsednika Branka Smagaja , za tajnika – co sveta pa Melito Krk.

SKLEP št. 4:

Prisotni soglasno potrdijo predlagana kandidata za podpredsednika ( Branko Smagaj ) in tajnico ( Melito Krk )  

AD  4.

            G. Ahmetović je prisotne seznanil z opravljenim delom v preteklem obdobju , akcije , ki so bile zaključene in akcije , ki potekajo.

AD 5.

         Prisotni so bili seznanjeni s finančnim poročilom za obdobje do konca meseca novembra , bodo pa svetniki po prejemu obračuna za december seznanjeni v kompletu za leto  2022. Tako posredovano poročilo bomo  obravnavali in podali odgovore.

AD 6.

 Preleteli smo predvidene načrte za nov mandat , nekaj se jih nanaša na nedokončane projekte v preteklosti , nekaj pa bo novih. Držali se bomo ustaljenih in preverjenih akcij iz preteklih let , dodali pa bomo ideje katere bodo posredovali svetniki in bomo smatrali , da pomenijo izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev Šaleka.

Seveda pa bo večinoma akcij uspešnih ob sodelovanju vodstva KS kot samih krajanov. Veliko sodelovanja bo potrebnega ob urejevanju našega okoliša , pa naj si bo to obstoječa infrastruktura kot ideje o novih projektih. Tu sem spadajo otroška igrišča , ceste , parkiranje, kolesarske poti ….. Ob projektu reševanja parkiranja moramo rešiti lastništvo zemljišč , bi bil v razmislek tudi projekt garažne hiše , ki bi jo MOV zgradila na svoji lastnini.

 

SKLEP št. 5

            Svetniki do naslednje seje v svojih okoljih pridobijo ideje za projekte, o katerih bomo razpravljali na naslednji seji in pripravili izbor najbolj perečih in prednostnih idej.

AD 6

-        Oživitev spletne strani  ( seminar v okviru svetov KS )

-        Novoletna razsvetljava ( odklop po 15. januarju )

-        Pluženje nekategoriziranih cest

-        Inventurna komisija ( predlog predsednika da se imenovanje opravi v februarju )

-        Osvetlitev promenade ( dodatne svetilke ob šolski ograji )

-        Sestanek s predstavniki društev ( predsednik )

-        Sestanek  s predstavniki upravnikov in stanovalcev ( predsednik )

 

Seja zaključena ob 20.45 uri

 

 

Zapisal :

 Branko Smagaj                                                                    

Predsednik sveta KS Šalek

                                                                                              Mujaga Ahmetović  l.r.

 

 

0.0
Zadnja posodobitev: -/-
Sorodne Novice: zapisnik Zapisnik 29.seje
zapis

Brez komentarjev...

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen..