Predstavitev DPM Kavče

Pobuda, da se v našem kraju ustanovi društvo, ki bi povezovalo mlade in jim s tem nudilo primerno okolje za skupno zdravo, aktivno ter kulturno življenje izhaja še iz časov, ko so bile Kavče še povezane s sosednjim krajem Podkraj v eno krajevno skupnost. Tako je bilo leta 1999 ustanovljeno DPM Podkraj-Kavče in to ime je nosilo vse do leta 2008, ko se je preimenovalo v samostojno DPM Kavče.


 DPM Kavče je član ZPMS Velenje, ki je nevladna prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija,  katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Temeljna načela delovanja so: prostovoljno delo, neprofitnost, nestrankarsko delovanje, negovanje vrednot življenja otrok in mladostnikov, strpnost do drugačnih, ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe, odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami.

dpm

Pobuda, da se v našem kraju ustanovi društvo, ki bi povezovalo mlade in jim s tem nudilo primerno okolje za skupno zdravo, aktivno ter kulturno življenje izhaja še iz časov, ko so bile Kavče še povezane s sosednjim krajem Podkraj v eno krajevno skupnost. Tako je bilo leta 1999 ustanovljeno DPM Podkraj-Kavče in to ime je nosilo vse do leta 2008, ko se je preimenovalo v samostojno DPM Kavče.

 DPM Kavče je član ZPMS Velenje, ki je nevladna prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija,  katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin. Temeljna načela delovanja so: prostovoljno delo, neprofitnost, nestrankarsko delovanje, negovanje vrednot življenja otrok in mladostnikov, strpnost do drugačnih, ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe, odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami.

dpm

DPM Kavče skrbi, da naši otroci in mladostniki kreativno preživljajo svoj prosti čas. Razvijamo in spodbujamo ustvarjalnost naših otrok, mladine ter odraslih, ohranjamo stik z naravo ter spodbujamo zdravo aktivno življenje. Poleg številnih delavnic in akcij, ki se odvijajo skozi leto, poskrbimo v decembru tudi za obdarovanje ob prihodu Svetega Miklavža.

O naših delavnicah, prireditvah in akcijah naše člane in ostale občane sproti obveščamo na tej spletni strani, preko krajevnih oglasnih desk, E-pošte in preko družabnega omrežja Facebook.
Za vprašanja in pobude smo vam dostopni tudi preko E-naslova: dpmkavce@gmail.com

Ker verjamemo, da je povezovanje in sodelovanje pomembno, negujemo sodelovanje tudi z ostalimi  krajevnimi društvi oz. organizacijami ter seveda z našo krajevno skupnostjo in s tem obojestransko bogatimo program skupnih dejavnosti.

Veseli smo, da se število članov vsako leto povečuje, saj nam to samo potrjuje, da delamo dobro. Zato vabimo vse tiste, ki se nam še želite pridružiti, da obiščete naše delavnice oz. prireditve in sami spoznate kakšen je naš utrip dela in življenja.

Branka Tratnik Meh, predsednica

Upravni odbor


Predsednica       Branka Tratnik Meh 
Podpredsednica    Mateja Beuc 
Tajnica           Maja Salmič
Blagajničarka     Petra Stropnik 
Članica 1         Saša Vrešak 
Članica 2         Lori Bungič 
Članica 3         Andreja Jazbec 

Nadzorni odbor
1.    Mojca Kolenc 
2.    Janja Habe    
3.    Mojca Višnar 

Častno razsodišče
1.    Kristina Mihelak       
2.    Mateja Šolinc          

3.    Anita Rudolf Pečnik   

Hitri kontakt

Krajevna skupnost Kavče
Kavče 15, 3320 Velenje
kavce(at)ks-velenje.si