KS Vinska Gora skozi čas

Kronika šolstva

ŠOLSTVO VINSKE GORE

Leta 1830 se je začela nedeljska šola v cerkveni zgradbi, ki se je morala zaradi dotrajanosti in širitve ceste umakniti. Vodili so jo duhovniki. Pouk so namenjali pisanju, branju, računanju in krščanskemu nauku.

V spomin na to zgradbo in začetke šolstva smo z mladimi člani TD na betonsko steno pritrdili spominsko tablo.

1848 je bil pouk dvakrat tedensko v stanovanju organista. Obisk je bil zadovoljiv, zato so v letu 1870 bili že štirje oddelki s 105 učenci. Šoli odvzamejo verski značaj in jo poimenujejo LJUDSKA ŠOLA.

1987-1988 se je začel pouk v novi šoli na pobočju Lipja. V dveh razredih je bilo 173 otrok.

1890 so učenci prvič brali SLOVENSKE UČBENIKE.

1910 je bila kronika šole prvič pisana v slovenskem jeziku. Spričevala so delili 4 krat letno. Osnovali so prvo knjižnico.

V šolskem letu 1914-1915 je bilo v dveh razredih 189 učencev.

20. 11. 1918 je Narodna vlada izdala odredbo, da mora biti na vseh ljudskih šolah učni jezik slovenski.

Leta 1921 so uvedli kmetijsko-prirodoznanski pouk. Uvedejo se zdravstvena predavanja.

Leta 1928 je šola postala delovna šola.

1941-1943 je bil pouk zopet v nemškem jeziku. Zadnji dve vojni leti je bila šola prazna.

15. 10. 1945 se je zopet pričel pouk. Ustanovljena je bila pionirska organizacija.

4. 11. 1950 je šola dobila električno energijo.

1954/1955 je bila Vinska Gora priključena občini Žalec.

1955-1956 je šola postala osemletka.

1957/1958 je bila šola štirirazredna, naprej so šli v Dobrno ali Velenje.

Leta 1962 se je šola pripojila OŠ »Peter Šprajc-Jur« Žalec. Postane podružnica.

1967-1968 je bila organizirana MALA ŠOLA.

Leta 1973 je bila v dolini zgrajena nova-tretja šolska zgradba. Imela je štiri učilnice in igralnico za VRTEC.

1983 se uvede oddelek PODALJŠANEGA BIVANJA.

Leta 1987 je bil dograjen Večnamenski dom s telovadnico.1992 se uvedejo tri ocenjevalna obdobja.

18. 11. 1988 začno šolo ogrevati s kurilnim oljem.

Leta 1995 smo se poslovili od OŠ Žalec, ker smo bili priključeni k Velenju.
Naša POŠ postane člen v verigi javnih zavodov MO Velenje, v okrilju centralne šole Gorica.

Organiziran je Veseli tobogan. Organiziran je brezplačen prevoz šolarjev.

Leta 2000 četrtošolci dobijo zlato državno priznanje TPLG.

Leta 2002 je bila šola prenovljena in povečana za dve učilnici. Zamenjana so bila okna, streha; obnovljena je bila fasada. Šola je dobila knjižnico, računalniško učilnico in jedilnico.

Leta 2008 je bilo zgrajeno otroško igrišče za šolo.

Leta 2010 so člani turističnega krožka prejeli zlato državno priznanje TPLG.

29. 5. 2010 smo otvorili prvo in še vedno edino mladinsko turistično informacijsko pisarno-M-TIC.

(izpiske iz kronik je zbrala in uredila učiteljica Marinka Ograjenšek)

Hitri kontakt

KS Vinska Gora
041 776 485
(Jože Ograjenšek)
vinska.gora(at)siol.net