Društva in organizacije

Kulturno-prosvetno društvo

Zdenko Lešnik

041-436-308

zdenko.lesnik@gmail.com

Turistično društvo

Mateja Učakar

041-375-172

matejka.ucakar@gmail.com

POŠ Vinska Gora

Nada Štravs

041-364-162

os-vinskagora@guest.arnes.si
nada.stravs@amis.net

Lovsko-športno društvo

Bernard Drev

041-390-400

bernard.drev@siol.net

Gasilsko društvo

Andrej Rupreht

041-793-645

gasilecvg@gmail.com

Planinsko društvo

Tomaž Kumer

031-239-693

kumer.tomaz@gmail.com

Društvo upokojencev

Anica Lamot

041-997-538

du.vinskagora@gmail.com

Zveza združenj borcev za vrednote
NOB, KO VG

Ivan Jovan-Hans

041-871-387

vilma.dremel@gmail.com

Športno-kulturno društvo Lipje

Mitja Aubreht

031-462-562

sd.lipje@gmail.com

Nogometni klub VIGO

Vasko Kugler

031-833-384

kuglervasko@gmail.com

Konjeniško društvo Pirešica

Srečko Plešnik

041-411-147

srecko.plesnik@siol.net

Društvo za kakovost bivanja - Elpa

Dina Dobovičnik

040-162-916

dina.dobovicnik@siol.net

Karitas (namestnica)

Tone Krašovec
Marija Ramšak

041-731-849
031-542-693

anton.krasovec1@siol.net

KO Rdečega križa

Zdenka K. Lesjak

041-727-053

zdenka.lesjak@gmail.com

Društvo čebelarjev

Anton Lesjak

031-570-201

cebelarjiVG@gmail.com

Mladinski TIC VG

Anica Drev

041-721-362

anica.drev@hotmail.com

Vrtec Vinska Gora

Zora Belina

040-852-452

zora.belina@gmail.com
vrtec.vinskagora@gmail.com

Župnija Šentjanž na Vinski Gori

Tone Krašovec

041-731-849

anton.krasovec1@siol.net

KUD Vikend

Petek Rajko

031-775-326

ansambel.vikend@gmail.com

Društvo podeželske mladine

Matic Plešnik

041-446-560

dpmvinskagora@gmail.com


Hitri kontakt

KS Vinska Gora
041 776 485
(Jože Ograjenšek)
vinska.gora(at)siol.net