Hitri kontakt

Krajevna skupnost Šalek
03/ xxx xxx
salek(at)ks-velenje.si

Organiziranost PGD Šalek Prostovoljno gasilsko društvo Šalek

berzelakDanijel Berzelak, predsednik
tel.041 397 355

rafRafael Goršek, poveljnik
tel.041 776 205

Člani upravnih odborov PGD Šalek so društvo skozi zgodovino odgovorno in gospodarno vodili. Člani upravnih odborov so vedno bili tudi najprizadevnejši člani, ki so s svojim delom in zgledom svojim naslednikom zapustili bogato dediščino in tudi velike čevlje, ki jih je včasih težko zapolniti.

Občni zbor je najvišji organ odločanja v prostovoljskem gasilskem društvu. Naši občni zbori so praviloma dobro obiskani. Ob resni analizi opravljenega dela in postavitvi novih ciljev, ki jih moramo v društvu doseči v naslednjih letih, je slovenska pesem redna spremljevalka naših občnih zborov.

Operativa v PGD Šalek

Najsodobnejša zaščitna oprema in gasilska tehnika, strokovna usposobljenost in psihofizična kondicija operativcev so pogoji za učinkovito in varno izvrševanje nalog zaščite in reševanja. Vse bolj ekstremni vremenski pojavi od gasilcev zahtevajo tudi širši krog znanj in tehničnih sredstev. V PGD Šalek si prizadevamo, da sledimo trendom in so naši operativci usposobljeni in zaščiteni v kar največji možni meri. Sredstva, ki so nam na voljo seveda niso dovolj za vse želje, pa vendar ob pomoči MO Velenje in z lastnimi sredstvi uspevamo vzdrževati visoko stopnjo opremljenosti.

Prva črpalka v PGD Šalek je bila ročna črpalka, ki smo jo kupili leta 1938. 1947 jo je nasledil motorna brizgalna ILA 3001. Prvi gasilski kombi : IMV 1600 smo v Šalek pripeljali leta 1968, leta 1972 je bila velika pridobitev motorna brizgalna Rosenbauer. Avtopark smo zopet posodobili leta 1977 s TAM-om 2001, leta 1980 pa še z rabljeno avtocisterno Zastava 650.

Naš vozni park trenutno obsega GVC 16/25 avtocisterno MAN , kombinirano orodno vozilo za hitro posredovanje GV-1 Iveco ter nov kombi za prevoz mladine in članov GVM-1 znamke Citroen ter orodno prikolico.

Ves čas obnove je društvo operativno delovalo nemoteno. Operativna enota je pogasila nekaj požarov na gospodarskih enotah in več manjših v bivalnih prostorih. Na tem področju se pozna naša preventivna dejavnost med ljudmi, kot je prikazovanje, kako ravnati pri manjših požarih ali nesrečah, izvajamo predavanja v šolah o nevarnosti igranja z vžigalnimi sredstvi. Organiziramo tudi prikaz evakuacij pri požarih in drugih naravnih nesrečah. V zadnjih letih so se dogajale tudi druge nesreče, kot so naravne ujme, poplave, plazovi, hudi viharji itd. S takimi nesrečami smo se v veliki meri srečali v letih 2009–2012, ko smo se morali na hitro prilagajati novemu načinu reševanja ljudi, živali in imetja. Ko prestopijo reke bregove, ko veter odnaša strehe, podira drevesa, se sprožajo plazovi, je pomoč gasilcev neprecenljiva.

Sodelovali smo tudi pri sanaciji naravnih nesreč po potresu na Kozjanskem, v Zgornji Savinjski dolini pri sanaciji poplav, na Goričkem pri sanaciji ostrešij in podrtega drevja. S hudimi poplavami smo se srečali tudi sami v Šaleški dolini, leta 2009, še huje pa je bilo leta 2012. Reka Paka je prestopila bregove v vsem svojem toku v Šaleški dolini, pod vodo je bilo tako rekoč celotno področje od Pake pa vse do Šmartnega ob Paki in še naprej. Ker so gasilci dan in noč delali, da so sanirali in reševali poplavljene kleti, poslovne prostore, ljudi iz poplavljenih območij, živali, precej škode pa je bilo tudi na infrastrukturi.

Pobratena društva

Člani PGD Šalek skozi vsa leta tkemo prijateljske vezi z drugimi društvi. Tako smo podpisali listino o prijateljstvu in sodelovanju leta 1982 s PGD Smokuč, leta 2006 smo podpisali listino z DVD Zabok iz sosednje Hrvaške, leta 2009 s PGD Lutverci in leta 2011 s PGD Sv. Rok.