>

Mestna četrt Desni breg

O nas

Svet Mestne četrti desni breg že vsa leta deluje v smislu napredka in si prizadeva za izboljšanje pogojev bivanja in življenja vseh, ki na tem področju živijo. Naša mestna četrt je ena najstarejših v mestu, zato si še posebej prizadevamo za izboljšanje dotrajane infrastrukture. Delujemo skupaj z Rdečim križem, društvom upokojencev, Zvezo združenj borcev NOB desni breg, Društvom izgnancev in Šaleškim koronarnim klubom. Za obveščanje preko spletne strani in oglasne table smo se odločili v želji, da se predstavimo tako meščankam in meščanom naše mestne četrti, kot širši lokalni skupnosti .Vodi nas želja, da predstavimo vlogo in pomen mestne četrti skozi bogato zgodovino, da opozorimo na značilnosti tega dela mesta ter približamo delo Sveta meščankam in meščanom. Prepričani smo, da bosta spletna stran Mestne četrti desni breg in oglasna tabla pripomogli k učinkovitejšemu delu Sveta MČ. K sodelovanju vabimo vse, ki želite s svojim prispevkom izboljšati pogoje za bivanje in življenje v naši mestni četrti.

Pokličite nas ali nas obiščite v času uradnih ur, saj skupaj zmoremo več..

cistilna22

logo

Mestna četrt Desni breg
Kersnikova 1, 3320 Velenje
E-naslov: desnibreg@ks-velenje.si

Uradne ure:

Na sedežu Mestne četrti v času poslabšanih epidemioloških razmer: Vsako prvo sredo v mesecu od 17. do 18. ure
https://goo.gl/maps/DyuiQTw3Zu2Evh2YA

Izvoljeni krajani v svet MČ Desni breg 2018-2022

Jelka SEVER ČASL- predsednica, Marijan NIKOLIĆ- podpredsednik, Danica LEDINEK- članica, Milan ŠTRIGL- član, Žan TAJNIK- član, Stanislav VERTAČNIK- član, Hedvika VIDEMŠEK- članica, Almira STRNIŠA- članica, Drago ZRNIĆ- član
Jelka Sever Časl,
Predsednica MČ Desni breg
tel: 040 740 754 ali Email: jelka.casl@gmail.com

Novice in objave

Čistilna akcija 2021

16-12-2021
čistilna akcija 2021 Nadaljuj z branjem

Javna obranava

Obveščamo vas, da bo v mesecu aprilu organizirana javna obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje. Vse zainteresirane. Nadaljuj z branjem

Pomaladna očiščevalna akcija 2019

Vabimo vas na očiščevalno akcijo, dne 30. marec od 9:00 do 12:00 ure. Zbirno mesto: Prostori MČ Desni breg, Kersnikova 1 (ABANKA) Nadaljuj z branjem