>

Mestna četrt Desni breg

V torek, dne 14.5.2019 bo Svet Mestne občine Velenje, na svoji redni seji obravnaval predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2019. Sestavni del tega predloga je tudi predvidena zamenjava parcele- zelenice ob Kersnikovi cesti s parcelo številka 9664 2454/4, ki se nahaja za Pošto. V zadnjih dneh je bilo s strani zainteresirane javnosti v naši mestni četrti izraženih veliko mnenj in vprašanj na to temo, zato Vas vabim na pogovor s predstavniki Urada za komunalne dejavnosti in Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje, ki bo
v ponedeljek, dne 13.5.2019 ob 14. uri v skupščinski dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1  Vljudno vabljeni vsi, ki vas tema zanima in bi želeli konkretne odgovore na svoja vprašanja. Na vaša vprašanja bosta odgovarjala gospod Anton Brodnik, Vodja Urada za komunalne dejavnosti in mag.Branka Gradišnik, Vodja Urada za urejanje prostora. Na pogovor so posebej vabljeni tudi svetniki občinskega Sveta MO Velenje, ki prebivajo na območju naše mestne četrti ter člani Sveta Mestne četrti Desni breg.

Jelka Sever Časl,
Predsednica MČ Desni breg

logo

Mestna četrt Desni breg
Kersnikova 1, 3320 Velenje
E-naslov: desnibreg@ks-velenje.si

Uradne ure:
vsako sredo od 17. do 19. ure, Kersnikova 1, Velenje

Izvoljeni krajani v svet MČ Desni breg 2018-2022

Jelka SEVER ČASL- predsednica, Marijan NIKOLIĆ- podpredsednik, Danica LEDINEK- članica, Milan ŠTRIGL- član, Žan TAJNIK- član, Stanislav VERTAČNIK- član, Hedvika VIDEMŠEK- članica, Almira STRNIŠA- članica, Drago ZRNIĆ- član

Novice in objave